Siste frist for deg som har vært på TV

Siste sjanse for å melde inn din medvirkning på TV! Nå jobber vi med fordeling av midler for program sendt i 2014. For å kunne betale ut privatkopieringsvederlag på en rettferdig måte er det viktig at flest mulig rapporterer inn til oss. Ny frist er 1. august 2017 (mer…)

Medvirkning på kommersielle TV-kanaler

K-avtalen er Norwacos avtale for kommersielle kanaler. Avtalen var ny i 2015 og gir distributørene rettigheter til lineær bruk, i tillegg til å inkludere rettigheter til tjenesten start forfra. Avtalen har to hoveddeler: K-avtalen musikk og K-avtalen tilleggsvederlag.  (mer…)

Nye satser for undervisning

Vi har gjennomført forhandlinger med utvalg for private dans-og ballettskoler og med styret i PRODA for nye satser på de to områdene. For de private møtte Siri Vestnes og Anette Meiltoft, og for arbeidstakersiden møtte nestleder i NoDa Ane Smørås og tidligere styremedlem Kathrine Jacobsen. For PRODA møtte styreleder Eva Grainger og styremedlem Grethe Brekkan. (mer…)

Velkommen til kurs i søknadskriving

Den 7. juni inviterer NoDas kursgruppe til en liten oppfriskning i søknadsskriving, og vi er så heldige å ha fått Live Rosenvinge Jackson som kursholder!
Under kurset fokuserer Live på idéutforming, budsjettering i Excel/regneark og prosjektbeskrivelse. Idéutforming fokuserer på prosjektet basert på en kunstneriske idéen. (mer…)

Kunstnerforsikringen – ny medlemsfordel

Kunstnerforsikringen er et tilbud som er utviklet gjennom samarbeid mellom kunstnerorganisasjoner. Ved å forhandle for alle medlemmene samlet har vi økt våre muligheter for gode priser. Beste tilbud har vi fått fra Tryg Forsikring.

Gjennom Kunstnerforsikringen får du gunstige medlemspriser på viktige forsikringer for deg og din familie – (mer…)

Ny forbundsleder i NoDa

Skuespiller- og danseralliansen ansetter 24 nye kunstnere

Bli med å feire NoDa 70 år!

Velkommen til historisk møte i Welhavens gate den 12 mai

Velkommen til Dansekarusell 13 mai

Har du vært på TV i 2014, 2015 eller 2016?

God påske!

Kurs; Skatt og selvangivelseNyhetsarkiv