Estraordinær generalforsamlig i NoDa

Som følge av at nåværende forbundsleder i Norske Dansekunstnere ønsker å bli løst fra sitt verv, innkalles nå medlemmene til ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober. Det vil bli gjennomført suppleringsvalg til styret med virkning frem til neste ordinære generalforsamling. Innkallingen finner du her.

Søk NoDa-stipend for 2018

Norske Dansekunstnere deler årlig ut 4 stipender til henholdsvis en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/ videoproduksjon. Hvert av stipendene er på kr. 30 000,-
Alle stipendene skal tildeles profesjonelle dansekunstnere.
Du kan søke stipendet selv eller foreslå en kandidat. Søknad eller forslag må begrunnes. (mer…)

NoDas forbundsleder fratrer

Vår forbundsleder Halldis Ólafsdóttir har bedt om å få fratre sitt verv. Her er hennes egne ord vedrørende situasjonen:

”Min helse har sviktet og jeg er i gang med medisinsk utredning som vil ta full oppmerksomhet de nærmeste månedene. Jeg er per nå sykemeldt og ser at det ikke blir mulig å kombinere dette med forbundslederrollen. Jeg hadde store ambisjoner om å lede (mer…)

Nytt om årets kunstnerstipend


Søknadsfristen for Statens kunstnerstipend er 17. oktober 2017 kl 13.00. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på Statens kunstnerstipends nettsider fra mandag 18.09.2017. Nytt i år er at det kun skal fylles ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn. (mer…)

Skuespiller – og danseralliansen byr på spennende workshops i høst

Alliansen samarbeider både med Proda, Coda og Praxis, og slikt blir det spennende tilbud av for deg som danser. Det blir workshop i Countertecknique i samarbeid med Proda, eksklusiv yoga i samarbeid med Coda i Operaen og workshop med spennende kunstnere under Praksisfestivalen. Her er nyheter fra Skuespiller-og danseralliansen: (mer…)

Velkommen til seminar for dansepedagoger og drivere av ballettskoler, 22/23 september

Velkommen til Kick off for nyutdannede 30. august

Siste frist for deg som har vært på TV

Medvirkning på kommersielle TV-kanaler

Nye satser for undervisning

Velkommen til kurs i søknadskriving

Kunstnerforsikringen – ny medlemsfordel

Ny forbundsleder i NoDaNyhetsarkiv